"Medvědí smečka"

 
 

Kennel
MEDVEDI  SMECKA
 

   
 
ÚVODNÍ STRÁNKA
Home
NAŠI PSI
Our dogs
ŠTĚŇATA
Puppies
MYSLIVOST
Hunting
VÝSTAVY
Show
FOTOGALERIE
Photo gallery
RESCUED CLUMBERS
 
KONTAKT
Contact
NAPIŠTE NÁM
Write us
clumber@clumber.cz

 

 

Zachráněná Maďarská štěňata
 Rescue Hungarian Clumber Puppies

 
   
   

Andrea and "her" Hungarian puppies Niky, Troj and Funky :-)))

V Maďarsku je chovatelka, která je majitelkou dvou fen ( jedna fena s rodokmenem a jedna bez rodokmenu) a jednoho psa plemene clumber spaniel. V roce 2004 měla tato chovatelka 2 vrhy štěňat plemene clumber spaniel. Šťeňata prodala komerčním obchodníkům a ta byla vzápětí nabízena na dražbě v Southwest Auction Servis, Oklahoma, USA.
O této vzniklé situaci jsem informovala Maďarský klub a klub byl také  upozorněn na vzniklou situaci dopisem z Amerického Clumber Spaniel klubu ( CSCA). Maďarský klub však do dnešního dne neudělal žádné opatření proti této chovatelce.
Jaké bylo mé překvapení, když mi zmiňovaná chovatelka 18.ledna 2006 zavolala a oznámila mi, že má opět dva vrhy štěňat a "nerada by je opět prodávala překupníkům".
Že by chtěla  prodat štěňata 5 týdnů stará ( 400 Euro za štěně) a štěňata 8 měsíců stará (600 Euro ) :-((((
22.ledna 2006 jsem navštívila chovatelku a našla jsem zde štěňata clumber spanielů v zanedbaném stavu a ve velmi  špatné kondici. Štěňata byla velice chudá a některá měla po sobě spoustu drobných zranění, jak  bojovala mezi sebou .Neměla například k dispozici ani  tak základní věc, jako je voda. Když jsem měla snahu je dostat ven a vyfotit, chovala se velice plaše a vyděšeně.
Nevydržela jsem to a za dva dny jsem byla zpět a zakoupila první dvě feny, které byly v nejhorší kondici. Feny byly 8 měsíců staré ,normálně by měly vážit okolo 25 kg. Jejich váha byla v té době 10 a 13 kg!!! Pokud jsem je chtěl dostat od chovatelky pryč, musela jsem za ně zaplatit plnou cenu, kterou ona požadovala!!! Žádné ze štěňat nemělo ve věku 8 měsíců provedenou  vakcinaci ( ani tu základní, proti vzteklině)!!!!!!
Rozhodla jsem se poslat fotky těchto štěňat chovatelům a milovníkům plemene clumber spaniel na celém světě. Oni se opět "ukázali" opět jako vynikající lidé. Mnoho z nich mi poslalo peníze, aby mohla zachránit tyto štěňata.
Jakmile jsme našli dobré domovy pro první dvě štěňata Mini a Stellu, vrátila jsem se zpět  zakoupila dalších 8 štěňat. Všechny 4 štěňata , které byla v té době 5 týdnů staré a další 4 osmiměsíční štěňata. Poslední 3 štěňata jsem mohla koupit 5.března 2OO6.
Nelze popsat jak štěňata vypadala, jejich vystrašený a zároveň i  vděčný pohled.....
Stačí se podívat na jejich fotky, ty mluví za všechno ......
Štěňata, které byla 5 týdnů staré vážila kolem 1 kg ( ve věku 5 týdnů je normální váha štěňat clumber spaniel okolo 3 kg!!!!) Strašné.
Je několik lidí, kterým bych chtěla poděkovat za pomoc. Mým přátelům Zuzaně a Vojtovi  (z České republiky) kteří mi pomohli, kdykoliv jsem potřebovala. Judit, která žije ve stejné vesnici jak já a pomohla mi starat se o tyto štěňata po celou dobu, kdy žila u mě .
A také všem lidem, kteří mi poslali peníze :
Alex z Argentiny, Sally, Marianne, Helen a Otto z USA, Michael z Německa, Christiana a Sofia z Řecka,Brigit a Marnix  z Belgie.....

Andrea Vértesi
Hungary

 

In the Hungary  is a clumber spaniel breeder who has two bitches (one of them without a pedigree) and a male. She had two litters in 2004 which she sold to commercial traders and the puppies were auctioned in Southwest Auction Service, Oklahoma, USA.
I have reported the breeder to the Hungarian Kennel Club but they did nothing agains this breeder. Even that they also got a letter from the American Clumber Club.
You can imagine my surprise when this breeder called me on the 18th of January. She told me that she has two litters and "she does not want to sell them to traders".
She wanted to sell the 5 weeks old puppies for 400 Euro and the 8 months old puppies for 600 Euro.
I went to visit her kennel on the 22nd of January. I found that all the puppies were in extremely bad condition. They were very very thin,had no water in their kennel and were full of wounds as they were always fighting with each other. When I took them out of the kennel one by one to take photos, they were very shy and terrified.
Two days later I went back and bought the two bitches that were in the worst condition. They were 8 months old and should have been around 25 kgs. But they were only 10 and 13 kgs !
I had to pay full price for them. They had no vaccinations at all !
I sent the photos of the puppies to clumber lovers all over the world. They proved me again that they are fantastic people. So many of them jumped in and sent money for me so that I would be able to save more of the puppies.
As soon as we found new homes for the first two puppies Mini and Stella, I went back to the kennel and was able to buy 8 more. I got all four of the 5 weeks old puppies and four of the big ones. I can not describe how they looked.Last three puppies I took 5st Mach.
I can not describe how they looked. Just check the photos ! They show everything...
The 5 weeks old puppies were around 1 kg of weight (they should be around 3 kgs !)
There are so many people who I should thank for helping me.
First of all, my friends Zuzana and Vojta from the Czech Republic for helping me whenever I needed. Judit who lives in the same village and babysits for me all the time.
And then all the people who have sent money: Alex in Argentina, Sally, Marianne, Helen and Otto in the USA, Michael in Germany, Christiana and her friend Sofia in Greece, Brigit and Marnix in Belgium......

Andrea Vértesi
Hungary